- Det siste året har den ene krisen fulgt den andre, mye tyder dessverre på at det er den nye normalen, sier utenriksminister Børge Brende.

Krisene viser at utviklingen ikke er linær.

- Vi kan ikke ta fortsatt fremgang for gitt. Vi må være forberedt på det uforutsette. Vi må styrke Norges evne til å håndtere det nye trusselbilde, legger han til.

Selv i en situasjon hvor vi står ovenfor nye sikkerhetsproblemer og omfattende global turbuens er det slik at aldri før har så mange av klodens innbyggere nytt godt av så mye velstand og samarbeid som nå.

Færre lever i ekstrem fattigdom, flere lærer å lese og skrive og er sikret god helse. Økt handel, mer velferd og samarbeid har gjort verden tryggere.

- Men fremgangen er ikke en selvfølge. Vi må kjempe for det. Vi skal stå opp for grunnleggende verdier og det globale rammeverket slik at rett går foran makt. Vi skal fremme norske interesser og trygge velferden. Slik trygger vi Norge, med Høyre i regjering, påpeker Brende.

For Høyre er det ingenting som er viktigere enn å holde landet vårt trygt.

- Demokrati, respekt for menneskerettighetene, frihandel og internasjonalt samarbeid har vært avgjørende for vår fremgang og velferd. Vår velstand ville ikke vært mulig uten denne grunnmurenn. Disse grunnleggende verdiene deler vi med allierte og venner over hele verden.

- Vi vet hvor vi hører hjemme. NATO er garantisten for vår sikkerhet. Med Høyre i regjering, vil det aldri være rom for tvil om det. Vi eksperimenterer ikke med Norges sikkerhet.