Fire av ti norske skolebarn bor i en kommune me Høyre-ordfører, og det kan bli flere etter kommunevalget. Blant annet vil Høyre teste om disse elevene har bestått barneskolen og ungdomsskolen før de fortsetter opp i neste skoletrinn.

- Vi må være sikre på at elevene har med seg det nødvendige faglige grunnlaget inn i neste skoletrinn. De nasjonale prøvene tidlig i 8. klasse, og nye tester på slutten av 10. klasse kan være slike anledninger. Elever som ikke holder faglig mål, må få tilbud om sommerskole eller andre incentivkurs for å beherske overgangen, sier Erna Solberg til VG.

Skolens innhold blir hovedtema på Høyres landsmøte i Oslo 6.-8. mai 2011, og der vil partiet skjerpe skoleprofilen.

Høyres skolepolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker varsler strengere skolekrav:

  • Oppgradering av skolelederne slik at hver enkelt rektor kan ta større ansvar for resultatene i sin skole og stille strengere krav til sine lærere
  • Flere ukentlige skoletimer enn lovens minimum
  • Større trykk på basisfagene norsk, matematikk og engelsk
  • Mer testing av elevene og full åpenhet om resultatene, skole for skole

Les mer på side 6-7 i VG papirutgaven, 04.05.11