VG har fått tilgang til det interne dokumentet, hvor utvalget foreslår en regjering hvor statsministeren får langt mer makt, og regjeringen færre statsråder.

- Dette er et dokument vi skal bruke når vi legger grunnlaget for en ny regjering. Vi kommer til å ta det med inn i regjeringsforhandlingene. Har vi ikke en klar holdning til hva vi vil når vi kommer i regjeringskontorene, så vil vi bli trenert inn i det uendelige, sier Solberg til VG.

Viktige punkter i Høyres regjeringsplan:

 • Færre departement - 13 mot dagens 17: «for å sikre et bredere politisk perspektiv og bedre koordinering og samordning på tvers»
 • En-manns ekspertutvalg og mer bruk av NOU'er: «Dette kan både spare tid og gi bedre forslag til løsninger i saker hvor konfliktlinjene er slik at prosessen ikke kan forventes å føre til stor grad av konsensus»
 • Færre statssekretærer og politiske rådgivere: «Høyres holdning til nøkternhet i offentlige budsjetter» tilsier dette.
 • Gjøre Næringsdepartementet til et superdepartement, hvor landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet er underlagt.
 • Politisk ansatte informasjonsmedarbeidere
 • Egen innvandrings- og integreringsminister, arbeidsminister og utviklings- og handelsminister
 • Utvalget vil vurdere om «regjeringsadvokatembetet i større grad enn i dag skal underlegges føringer knyttet til forvaltningen av statens standpunkter»
 • Gi stabssjefen ved SMK høyere rang og lønn som statsråd
 • Færre regjeringskonferanser: «Tre ganger per uke binder opp mye tid og reduserer mulighetene både for statsrådenes eget arbeid i departementene og utadrettet virksomhet.»
 • Et «indre kabinett» som erstatning for underutvalget
 • Flytte statsråd på Slottet fra fredag til mandag: «Over tid har endringer i medienes dekning av politiske saker gjort at lansering av politiske nyheter rundt lunsj fredag fremstår som svært krevende.» Kilde: dokumentet «Høyre i regjering 2009»

Les hele saken hos VG.