- Ja, dette er en radikal omlegging, sier Peter S. Gitmark (H), medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Her er noen hovedpunkter som stortingsgruppen til Høyre har godkjent.

  • Antall land som mottar norsk bistand skal ned fra 112 til mellom 20 og 40.
  • Bistanden skal konsentreres til Afrika og forsterke tettere samarbeid med andre giverland.
  • Tradisjonell bistand utenfor Afrika kuttes helt, og skal bare gis til demokratioppbygging.
  • Målet om 1 prosent bistand av brutto nasjonalinntekt oppgis.
  • Bedre markedesadgangen for u-landsprodukter i Norge.

- Høyre har to hovedmål: Demokratisering og menneskerettigheter på den ene siden og varig ut av fattigdom på den andre siden. Norsk utviklingspolitikk skal ikke gå på bekostning av noen av dem. Gjør den det, må den endres eller opphøre, sier Gitmark til Aftenposten.

- Vi vil gi mye i bistand, men det er for mye fokus på prosentandel og for lite på resultater. Vi har i de siste budsjettforslagene bare ligget litt under regjeringen. De store kuttene har vært i flyktningstiltak i Norge og skogsatsing ute. Ingen av dem handler om utviklingspolitikk, slik Høyre ser det. Vi kuttet 700 millioner av 27 milliarder i år, sier Gitmark.

Høyre vil også gjøre ting som ikke koster penger.

- For eksempel bedre handelsadgang for u-landsprodukter til Norge. Et område som under dagens regjering er kraftig undervurdert. Vi sier både "trade and aid". Men vi sier at tiden for tradisjonell gavebistand har løpt fra oss. Vi vil ikke ha den, sier Gitmark til avisen.

Les hele saken i Aftenposten 25. oktober og Bistandsaktuelt.

Klikk på dokumentet under for Høyres utviklingspolitikk.