Idrettens grasrotbevegelse er en vesentlig del av norske frivillighet og en sterk positiv kraft i alle de norske fellesskapene. Høyre vil ha et sterkt sivilsamfunn som balanserer statens makt. Da må idretten beholde frihet og uavhengighet, ikke bli et instrument for statlig idrettspolitikk.

For Høyre er kjernen i idretten og frivilligheten alle de som er frie og villige til å gjøre en innsats for hverandre, og det mangfoldet av sosiale fellesskap de utgjør, sier Høyres idrettspolitiske talsperson Linda Helleland.

– Hun er opptatt av å ta vare på den demokratiske kraften idretten og frivilligheten bærer i seg.

– Myndighetene skal gi gode rammer og gi idretten rom til selv å finne de gode løsningene. Da må vi bevare maktspredningsprinsippet så idretten fortsetter å være en grasrotbevegelse som bygges nedenfra og opp, sier Helleland. Hun og Høyre vil ha flere nøytrale virkemidler som styrker idrett og frivillighet.

Mindre skjemavelde og mer rom for tillit

På Høyres egen idrettshøring understreket idretten hvor viktig det er å gi rom for tillit, og hvor kvelende det er når krav til administrasjon og skjemaveldet får ta overhånd.

– Høyre vil gjøre det lettere for foreldre som stiller opp og bærer idretten frem, derfor tok vi sammen med de borgerlige partiene felles konkrete grep i statsbudsjettet:

• Med Høyre får idretten beholde mer av gavene de får, vi øker skattefradraget så det monner.

• Vi tar konkrete grep som reduserer administrasjon og skjemavelde når vi vil heve grensen for lønnsoppgaveplikt i og arbeidsgiveravgiftsplikt så det merkes.

• Vi vil gi herreløs arv til frivilligheten i stedet for staten.

Helleland er skuffet over at de rødgrønne ikke støttet forslagene til konkrete løsninger som løfter frem idretten.

Nye løsninger for bygging og drift

Høyre og de borgerlige foreslo å øke momskompensasjon for idrettsanlegg med 100 millioner kroner, og Helleland støtter ideen om «Idrettens NTP» - en felles plan for idrettsanlegg.

– Vi vil også la lokale myndigheter ta avgjørelser om duk- og boblehaller som vil redusere anleggsetterslepet raskere, her er det skuffende at regjeringen stritter imot, uttaler Helleland.

Høyre vil gjøre det lettere å la det lokale idrettslaget få drifte idrettsanlegg, og synes det er synd at regjeringen fortsatt lar stivbente regler stå i veien når gode krefter går sammen for lokalsamfunnet.

– Det blir færre nye anlegg når kommunene må ha skriftlig forhåndssamtykke fra en byråkrat i departementet før det lokale idrettslaget kan få bidra til driften av anlegget, det blir helt feil, sier Helleland. Høyre støtter også idretten i at de øremerkede tilskuddene til nærmiljøanlegg må bevares.

– Høyre ser at idretten i Norge har behov for flere ulike løsninger for organisering og drift. Med enklere og mer fleksible regler kan vi få lavere kostnader for kommunene, nye inntektsmuligheter for idrett og frivillighet, og bedre utnyttelse av hallkapasiteten, sier Helleland.