I Aftenposten fredag påpeker Erna Solberg at Jens Stoltenbergs kampanje for å forenkle offentlig sektor bærer preg av å være et mediestunt. Den rødgrønne regjeringen har lite å vise til når det gjelder modernisering av offentlig sektor.

- Det er bra at Stoltenberg vil gjøre noe. Men dette er et forslag vi har sett før og som kunne vært gjennomført tidligere. Hva skal Stoltenberg få til på 12 år som han ikke har fått til på sine første åtte, spør Solberg, ifølge Aftenposten.

Høyre mener imidlertid ikke at tiltakene Stoltenberg viser til er tilstrekkelige. Derfor har Høyre lansert sin egen tipunktsplan for å modernisere offentlig sektor.

Slik skal Høyre modernisere staten:

 1. IKT-løft i helsetjenesten, som gir bedre utveksling av pasientinformasjon på tvers av sykehus.
 2. Bedre informasjon om offentlig tjenestetilbud, for eksempel kvalitetsportal i barnehagene, helseportal med all informasjon på et sted og mulighet for å bestille time hos fastlegene.
 3. Bedre selvbetjeningstilbud på nett, for eksempel at foreldre selv kan melde om endringer i fordeling av foreldrepermisjon.
 4. Redusere antall statlige innsigelser i byggesaker.
  • Mindre administrasjon og bedre tjenester.
 5. OPS på vei, jernbane og ved bygging av sykehjem og sykehus.
 6. Nøytral moms i staten og helseforetakene frigjør midler fra renhold og matservering til pasientbehandling.
  • En kompetent offentlig sektor som er en spennende arbeidsplass.
 7. Investere mer i kompetanse for lærere, sykepleiere og andre offentlige ansatte.
 8. Etablere nye karriereveier for lærere, bedre mulighet for spesialisering for sykepleiere.
 9. Styre offentlig sektor mer etter krav til innhold og kvalitet, ikke bare krav til bunnlinjen, eller telling og måling.
 10. Honorere ledere og etater for forbedring av målbar kvalitet for brukerne.