Høyre mener samfunnet må se på eldre mennesker som en ressurs, ikke en byrde, skriver Dagsavisen onsdag 29. februar.

Frivillig arbeid

- Vi må legge til rette for at flere eldre kan bidra både i frivillig arbeid og som arbeidstakere, sier stortingsrepresentant Sylvi Graham til Dagsavisen.

Tirsdag etterlyste presidenten i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, flere eldre frivillige for å møte eldrebølgen. Selv om mange eldre stiller i dag opp som besøksvenner for andre eldre, ønsker Mollekleiv et tettere samarbeid mellom kommunene for å legge til rette for mer frivillighet.

Ressurs

- De eldre i samfunnet må ses på som en ressurs. De er interessante både som arbeidstakere og som frivillige, sier Graham.

Delta i debatten om viktigheten av frivillighet her.

Les også: Sammen for frivillighet - Vil la eldre få jobbe lenger - Høyres politikk om frivillighet