Høyre mener det må innføres inntakskrav i sykepleierstudiet i norsk, matematikk og engelsk på linje med det vi har i lærerstudiet.

- Høyre vil øke kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen. Høyre vil innføre absolutte karakterkrav på sykepleierstudiet. 3,5 i snitt, og minimum 3 i norsk, matte og engelsk, sier Erna Solberg.

- Høyre vil heve kompetansen i hele helse- og omsorgssektoren, fordi kompetanse er lik kvalitet. Vi vil ha flere fra sykepleier til spesialsykepleier. Flere fra lege til spesialistlege. Og flere fra ufaglært til faglært.

De offisielle tallene er langt lavere, men feilmedisinering kan reelt sett være årsaken til flere hundre dødsfall i året, anslo seksjonsleder Øystein Flesland ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2008.

Norsk Pasientskadeerstatning har registrert 155 tilfeller av skadelig feilmedisinering siden 2004, hvor 71 saker gjelder rene bommerter i utmålingen av doser eller forvekslinger mellom to pasienter.