Flere rapporter som nå er gjennomgått viser at det er mulig å gi bedre tjenester og spare milliarder ved å lære av de beste.

- Dette er penger som kan brukes til å skape mer velferd. Flere politifolk, lærere, sykepleiere. Regjeringen må hente frem rapportene og gjennomføre politikken, og ikke la dem ligge i skuffen i departementene slik de ser ut til å gjøre nå. Det sier nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner.

På oppdrag fra Høyre har Stortingets uavhengige utredningsseksjon tatt for seg rundt 20 rapporter, fra 2001 frem til i dag, som alle ser på muligheten for å bruke offentlige midler på en bedre måte. Rapportene tar utgangspunkt i såkalt best practice, mer konkurranse eller strukturendringer.

- Svikter vi som politikere oppgaven det er å bruke pengene så effektivt som mulig, misbruker vi skattebetalernes penger og gir våre innbyggere for lite velferd tilbake, sier Sanner.

Politikeransvar

Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Eivind Tesakers, skriver i en kronikk i Aftenposten, 20. september at "til tross for at mange oppgaver blir borte og stadig flere blir ansatt ser det ut til at produktiviteten er på vei ned." Han beskriver en utvikling hvor det blir stadig flere ansatte i departementet samtidig som det opprettes nye tilsyn og klagenemder. Dette har fått Sanner til å reagere.

- Det nye er at ansatte selv tar bladet fra munnen og slår alarm om byråkratisering og fallende produktivitet. Det gir grunn til å stoppe opp, analysere utviklingen og etterlyse det politiske lederskapet i fornyelsen av offentlig sektor, sier Sanner, som understreker at byråkratisering ikke er byråkratenes skyld, men politikernes ansvar.

Nok skryt

Han tar torsdag opp veksten i offentlig byråkrati i Stortinget i en interpellasjonsdebatt. Han forventer svar fra regjeringen på hvordan den akter å følge opp rapportene, slik at det offentlige skal få mest mulig ut av de pengene som er til disposisjon, at offentlig administrasjon er tilgjengelig, åpen og effektiv, og at offentlig sektor og statlig administrasjon er attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg riktig og god kompetanse.

- Den rødgrønne regjeringen har nå sittet i 7 år, og kan ikke fraskrive seg ansvaret. I 7 år har den vært mer opptatt av å skryte av hvor mye penger man bruker enn hvilke resultater man oppnår, sier Sanner.

- Ikke magi

Han viser blant annet til Lånekassen som et godt eksempel til etterfølgelse. "Kan vi, med et budsjett på 300 millioner kroner, spare 50 millioner kroner, ja men herregud, tenk på hva de store etatene kan spare. Og vi har ikke engang gjort noe magisk", sa toppsjef Bertil Tiusanen til DN.no 17. desember 2010. Lånekassen reduserte bemanningen med 70 årsverk. Samtidig ble saksbehandlingstiden halvert og antall telefonhenvendelser redusert fra 1,5 millioner til 500.000.

- Lånekassen har vist at det er mulig. Spørsmålet er da hvorfor regjeringen ikke følger opp med forenklinger og tiltak som gjør at vi kan frigjøre ressurser til bedre tjenester, sier Sanner.