Høyre har sørget for at Oppegård kommune har en sykkelstrategi med konkrete tiltak og økonomiske midler for å legge til rette for sykling. Dermed legger vi til rette for fysisk aktivitet og bedre folkehelse, samtidig som vi reduserer biltrafikken.