En viktig faktor for å få konkrete resultater ut av klimaarbeidet er et godt og konstruktivt samarbeid med det private næringsliv i kommunen. Våren 2011 inviterte Bærum kommune en rekke bedrifter til diskusjon om slikt samarbeid. Dette resulterte i initiativet SmartCity Bærum. Ordfører Lisbeth hk har vært med sammen med næringslivet helt fra den første "førsamlingen" og kunne tidlig glede seg over stor oppslutning.

SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid. Hovedideen er å begrense klimautslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass "grønne" løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet.

HVA: SmartCity Bærum er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, Bærum Næringsråd og næringslivet i kommunen som skal bidra til at Bærum blir en smartere kommune som jobber for å redusere klimagassutslipp og energibruk.

HVORDAN: Det er etabert et godt samarbeid med næringslivet i kommunen og ett av målene for SmartCity Bærum er å få enda flere partnere til å delta i felles selvfinansierte prosjekter innenfor områdene bygg og transport

HVEM: SmartCity Bærum er et partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet hvor visjonen er Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid. Det er allerede satt i gang tre prosjekter med følgende partnere: Microsoft, Entra Eiendom og Bærum kommune.

I midten av mai var skjedde nok en milepæl i prosjektet. Da ble programkontoret formelt åpnet i lokalene til Bærum Næringsråd. Ordfører Krog fremhever det inspirerende og gode samarbeidet som har vært med Accenture som facilitator hele veien. Nå ser hun frem til konkrete resultater av de tre allerede igangsatte prosjektene:

• Power House

• Smart kontor

• Raskere byggesaksbehanling

I tillegg står følgende konkrete prosjekter i startfasen: Markedsplass for energieffektivisering, Smart Reiseinfo, Smarte energinett, Etablering av El bil pool.

Les mer om SmartCity her:

https://www.baerum.kommune.no/Aktuelt-na/Smart-City-Barum/

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/byer/barum/smartcity-barum.html?id=652851

Lisbeth Hammer Krog

ordfører