Av stortingspolitiker Ingjerd Schou (H)

Marit Arnstad sier i et innlegg i VG at løsningen i fremtidig veibygging ligger i mer sammenhengende utbygging og en mer forutsigbar finansiering. Likevel holder hun fast på utdaterte løsninger. Høyre har flere ganger foreslått økt bruk av offentlig-privat samarbeid.

Regjeringen har hver gang stemt imot, uten å komme med nye løsninger. OPS er en metode som innebærer at private aktører får et ansvar for å bygge, vedlikeholde og finansiere utbyggingen basert på en avtale med staten.

Essensen i ordningen er nettopp det Arnstad etterlyser – å skape langsiktig planlegging og forutsigbar finansiering samtidig som man får mer ut av hver krone. Innenfor en slik modell har det offentlige ansvaret for det overordnede og strategiske med tjenesten, men ikke den praktiske planleggingen og etableringen.

Private leverandører er avhengige av å levere et godt og solid tilbud. For å innfri kontrakten, og dermed få leiebetalingen fra det offentlige, kreves det kontinuerlig innsats for å finne de beste og mest effektive løsninger.

På den måten kan vi sikre oss at vi bygger gode trygge veier på halve tiden og til en billigere penge. At det offentlige samarbeider med private aktører om å løse viktige samfunnsoppgaver er ikke noe nytt. Bilistene som kjører mellom Oslo og Stavanger kunne fra sommeren 2009 kunne glede seg over at to nye OPS-prosjekter, E18 mellom Grimstad og Kristiansand og E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord, har forkortet reisetiden deres med ca. 25 minutter.

Da Transportøkonomisk institutt evaluerte prosjektene i 2007, konkluderte de med at OPS ga en mer effektiv ressursutnyttelse og kortere byggetid. Det var nok disse positive effektene daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete tenkte på da hun i 2007 sa ”Vi skal ta med oss de positive effektene inn i arbeidet med Nasjonal transportplan”.

Magnhild Meltveit Kleppa åpnet senere for å se på større private innslag i veibyggingen. Likevel klarte ingen av de to samferdselsministerne å gjøre noe med saken.

Ågjøre smarte ting er alltid bra. Høyre vil satse bredt på slike ordninger fordi den gir oss ferdige prosjekter på halve tiden. Utfordringen til Statsråden er om hun vil makte det hennes forgjengere ikke klarte.

Vil hun følge opp sitt eget innlegg, sette regjeringens private allergi til side og åpne for OPS slik at veiutbyggingen kan få langsiktig planlegging, trygg finansiering og hurtig utbygging?”