For fire år siden ble klimaforliket inngått. Siden den gang har det skjedd lite, noe som gjorde at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde en samlet pressekonferanse tirsdag - for å markere fire år uten nok handling fra regjeringens side.

- Det er fire år siden klimaforliket ble inngått, og regjeringen har ennå ikke kommet i gang med konkrete tiltak for å redusere utslipp, påpeker Nikolai Astrup.

Snart for sent

Han viser til at tiden begynner å renne ut for klimameldingen.

- For hver dag som går, blir det dyrere og mer krevende å nå de mål som vi satte oss i klimaforliket. Hvis vi venter lenger nå, blir det snart ikke praktisk mulig å kutte 20 prosent her hjemme innen 2020, sier Astrup, og viser til målet fra klimaforliket.

Utsatt

Nå krever de tre partiene at regjeringen presenterer klimameldingen for Stortinget så raskt som mulig.

- Regjeringen har utsatt klimameldingen tre ganger. Nå forventer vi at de kommer til Stortinget med klimameldingen så raskt som mulig, sier han.

Lavt tempo

Høyre har ved flere anledninger de siste fire årene fremmet forslag om konkrete tiltak, uten å ha nådd frem.

- Nå er vi utålmodige, påpeker Astrup.

- Vi ønsker å vise at det er mulig å kombinere høy levestandard, økonomisk vekst og lavt utslipp. Men vi er bekymret for tempoet til regjeringen, legger han til.