Det ville Høyre gjøre noe med. Noe av det første de gjorde etter å ha tatt over en kommune som har vært styrt av Arbeiderpartiet i 96 år var å sette i gang et arbeid med å se fremtidig skolestruktur i sammenheng med innholdet i undervisningen og kommunepolitikere med høye ambisjoner for elevene.

- Vi skal ha en skole som gir muligheter for alle, sier ordfører i Sør Odal Anne Mette Øvrum.

Sør Odal har engasjert professor Thomas Nordahl i dette arbeidet for å sikre den faglige delen av prosjektet.