For tiende gang har NHO utarbeidet rapporten Nærings-NM. Telemarksforsking har gjennomført analysene. Rapporten viser hvordan næringslivet gjør det i hver enkelt fylke, region og kommune målt etter fire sentrale variabler: nye tableringer, vekst, størrelse, lønnsomhet. Analysen baserer seg på 2012-tall.

Rogaland er årets vinner blant fylkene i NHOs Nærings-NM, og er det fylket som har hatt best næringsutvikling de siste ti årene.

Sola vinner blant kommunene, foran Sandnes og Stavanger.Sola er også best av landets 428 kommuner de siste 10 årene, etterfulgt av Sandnes og Stavanger.

Ordfører Ole Ueland (H) i Sola kommune er strålende fornøyd med plasseringen.

– Dette er fantastisk og vi er veldig fornøyd og stolt, sier han til Kommunal Rapport.

Les hele saken her.