– Under Bondevik-II-regjeringen avkriminaliserte vi tigging, men regnet med at politiet likevel skulle kunne vise bort dem som drev mest pågående i bygatene. Det har Oslo fått nei på fra politidirektøren, sier Solberg til NTB.

Høyre-lederen vil ikke gå så langt som å gjeninnføre lovforbud, det synes hun er å ta for hardt i.

Men hun mener politiet i Oslo må ha mulighet til å vise bort tiggere fra de områdene i byen som kommunene ønsker å skjerme, for eksempel hovedgata Karl Johan. Det må også være legitimt å bruke det argumentet at turistene skal få møte noe annet i Oslos sentrale områder enn pågående tigging.

– Da vil det bli mindre attraktivt å komme til Oslo, og presset vil avta. Denne saken befinner seg nå i et politisk og politimessig tomrom, og Storberget må rydde opp. Han har forsømt seg, sier Solberg.

Les hele saken hos Ukeavisen Ledelse.