Regjeringens forslag til budsjett for 2014 gir studentene 3,65 prosent, eller 3450 kroner mer i årlig støtte. Forslaget innebærer at den månedlige basisstøtten fra Lånekassen blir 9785 kroner i undervisningsåret 2014-2015.

Under de 8 årene med de rødgrønne har studiestøtten stått på stedet hvil og bare blitt justert med prisveksten, og derfor har de sakket lenger og lenger akterut sammenliknet med resten av samfunnet.

- En klar og tydelig prioritering av kunnskap i budsjettet viser at regjeringen mener alvor når den sier at kunnskapsnasjonen nå skal realiseres. Konkret vekst i studiefinansieringen, i tillegg til styrket lærerutdanning, og økte investeringer i forskning og innovasjon er gode nyheter for alle som er opptatt av å styrke vår konkurransekraft i fremtiden, sier Kristin Vinje, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Ingen reversering

Høyre/Frp-regjeringen har prioritert å øke støtten de 10 månedene studerer, og viderefører ordningen med at det ikke blir gitt støtte i sommermånedene juni og juli. Den avgåtte regjeringen forslo i 2014-budsjett å gi studiestøtte i 11 måneder. Dette er en ordning som i løpet av de åtte årene den rødgrønne regjeringen har styrt ikke ble innført. Høyre/Frp-regjeringen har derfor heller ikke reversert 11 måneders studiestøtte.

- Regjeringen skifter nå gear i kunnskapspolitikken ved å legge frem konkrete forslag til økte investeringer som vil komme vårt samfunn til gode i fremtiden. Det er det grunn til å glede seg over, avslutter Vinje.