For noen år siden kalte Solveig Horne Høyredamer for frognerfeminister, mens hun selv fremhevet seg selv som hverdagsfeminist. Leder av Høyres kvinneforum Julie M. Brodtkorb, som også er statssekretær ved Statsministerens kontor, sa den gang at hun trodde Horne kunne bli en god likestillingsminister. De to er nå kollegaer i regjeringen og i Sundvolden-plattformen har Høyre pg FrP blitt enige om mange viktig tiltak for å styrke blandt annet barnevernet, familie, intregreringsarbeidet, likestillingen og arbeidet mot vold i nære relasjoner.

- Likestilling for meg handler om likeverd. I Norge har vi på mange områder lovverket på plass, men ikke noe apparat for å håndheve lovene. Derfor er et av områdene jeg vil se på håndhevingsapparatet vi har. Det er viktig for meg å sikre at det antidiskriminerings lovverket vi har blir fulgt opp på en skikkelig måte, sa Horne i sin innledning.

Vold i nære relasjoner var et annet viktig tema som ble diskutert. Statsråden var opptatt av at vi fremover skal gjøre mer på dette feltet enn bare å lage handlingsplaner.

- Det er handling som er viktig og at det faktisk skjer noe. Norge ligger mye dårligere an enn land vi liker å sammenligne oss med. En av fire kvinner opplever vold i nære relasjoner i løpet av livet og de siste 10 årene har over 60 kvinner blitt drept av en daværende eller tidligere partner.

Integrering og bosetting av flyktninger er en annen sak som har opptatt statsråden. Før jul gikk det ut et brev til alle kommunene med en oppfordring til å bosette flere flyktninger - ikke bare de store og mellomstore slik forrige regjering gjorde.

På Høyres kvinneforums januarkonferanse deltar blandt annet styret i Høyres kvinneforum og fylkeslederne, ordførere og stortingsrepresentanter.

Les mer om Høyres kvinneforum her.