VG skriver mandag om Troms fylkeskommune som har fått Kunnskapsdepartementet med på en prøveordning med sommerskole og «konteeksamen» i matematikk allerede i august.

Fylkesråd for utdanning i Troms, Kent Gudmundsen fra Høyre, sier til VG at det er urimelig at elever som stryker må vente et helt år før de kan fortsette studiene.

– Noen elever må droppe eksamen på grunn av sykdom. Andre har kanskje en dårlig dag, eller er uheldige med eksamensoppgaven, sier Gudmundsen.

Nå vil han ha ordningen med sommerskole og påfølgende eksamen over hele landet.

– Erfaringene er veldig gode. Vi henter inn de beste lærerne, og vi opplever at elevene som deltar er topp motiverte. De aller fleste som gjennomfører sommerskolen, står også på eksamen, sier Gudmundsen.

Positive elever

Axel Fjeldavli er leder i elevorganisasjonen. Han er svært positiv til prøveordningen i Troms.

– For mange elever er det ikke mye som skal til før de har karakteren de trenger for å komme inn på studiet de ønsker. Det blir interessant å se evalueringen av prøveordningen. Er den positiv, bør ordningen utvides til å gjelde hele landet, sier Fjeldavli til VG.

Omtrent 7000 elever må utsette sine studieplaner i ett år, på grunn av dagens ordning.