Du vil få muligheten til å jobbe tett på stortingsrepresentanter og Høyres ledelse, og du vil bli bedt om å bistå både med utredningsarbeid og oppfølging overfor media.

Hvem kan søke?
Det er ingen formelle krav til utdannelse eller bakgrunn fra Høyre, men i utgangspunktet er målgruppen personer i alderen 20 til 30 år. Det vil først bli gjennomført en skriftlig test for alle søkere, deretter et møte med et mindre antall søkere. Til slutt vil fire til fem personer få tilbud om jobb.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene vil være av to typer, henholdsvis politiske utredningsprosjekter og oppdrag knyttet til løpende håndtering av mediesaker.

Tidsrom:
De som ansettes tilbys ansettelse i åtte uker fra 21. juni til 13. august 2010. Arbeidssted vil være Stortinget.

Søknad:
Søknad sendes til hoyre.postmottak@stortinget.no att. Berit Bredahl senest 19. februar. For spørsmål, send epost eller ring 2331 3050.