- Senterpartiet har kidnappet Ap og SV, og holdt dem som gisler i sin kamp for å hindre større kommuner. Da jeg var kommunalminister, var Arbeiderpartiet for alle mine gulrøtter. Det var stort sett SV også, fordi mye handlet om barnevern, skole og bedre tjenester, sier Erna Solberg.

Høyrelederen mener den rødgrønne regjeringen har manglet en strategi for å møte utfordringene i kommunestrukturen, men at helsereformen om bedre samhandling mellom kommuner og sykehus nå presser fram debatten.

- Veldig mange kommuner vil ikke makte å overta ansvaret for de oppgavene Bjarne Håkon Hanssen vil overføre til dem. Mange kommuner har nådd bristepunktet for hva de kan levere av tjenester, og klarer for eksempel ikke å tilby egne barnevernstjenester, sier Solberg.

I forrige uke var kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa i Danmark for å studere den danske kommunereformen som reduserte antall kommuner fra 271 til 98. Besøket fikk på ingen måte Kleppa til å snu i spørsmålet om kommunesammenslåing, men Solberg understreker at de geografiske forskjellene mellom landene ikke gjør reformen irrelevant for Norge.

- Vi kan ikke lage en blåkopi av den danske reformen. Men kjernen i den bør være et forbilde for Norge: å overføre flere oppgaver til kommunene, samtidig som vi endrer kommunestrukturen, sier Solberg.

Les hele saken her.