Jeg trodde Sigbjørn Johnsen hadde vilje til å prioritere og evne til å legge en strategi for vekst. Spørsmålet jeg sitter igjen med er om han allerede har gitt opp. Den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger er ikke bare en regel for hvor mye penger som skal brukes, men også en regel for hva oljepengene skal brukes på.

Da handlingsreglen ble etablert var alle partier med unntak av Frp og SV enig i at oljepengene skulle prioriteres til investeringer i kunnskap, samferdsel og skattelettelser. Det ble fulgt opp av den borgerlige regjeringen, mens de rødgrønne ikke synes å forstå at oljepengene må investeres i fremtidig verdiskaping.

Det er nødvendig å stramme inn på oljepengebruken. Nå spiser vi av morgendagens pensjoner samtidig som pengebruken øker kostnadene for eksportbedriftene. Det er imidlertid viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Utgiftene må kuttes og det må legges et grunnlag for ny vekst i næringslivet. Mitt råd til Johnsen er derfor å se på bruken av penger i offentlig sektor. Det har vært en formidabel vekst på utgiftssiden og til administrasjon. Etter fire år med reformpause er det på høy tid å gjenoppta arbeidet med å modernisere offentlig sektor. I tillegg har næringsoverføringene etter tiår med nedgang begynt å stige igjen under rødgrønt styre.

Dernest må det legges en strategi for vekst. Gode veier gir gode rammebetingelser for bedriftene. Fremfor å kutte i bevilgningene til vei og bane, er tiden inne for et samferdselsløft. Men det krever vilje til å prioritere.

Denne bloggposten er hentet fra bloggen til Jan Tore Sanner.