- Vi har ti meningsmålinger i måneden og de gis ulik oppmerksomhet. Ofte er det de mest oppsiktsvekkende målingene som får mest oppmerksomhet. Det er å anbefale politisk interesserte å fokusere på gjennomsnittet av målingene gjennom en hel måned, f.eks. på Høyres nettsider, eller på valgforsker Bernt Aardals nettsider.

- VG-målingen viser forøvrig et fortsatt klart borgerlig flertall. Tross regjeringens åpenbare forsøk på å utnytte finanskrisen gjennom jevnlig danderte "pakker", makter altså ikke de rødgrønne å komme i flertall. Det er bra! Landet trenger nå en regjering som er villig til å slippe alle gode krefter til, både i privat sektor og i frivillig sektor, sier generalsekretær Trond R. Hole.

Les mer i VG