Aftenposten har de siste dagene hatt flere oppslag om vernepliktige kontra profesjonelle soldater, basert på uttalelser fra tidligere forsvarssjef Sverre Diesen [lenke til aftenposten på søndag og i dag]. Øvelses- og treningsnivået ved Hærens vernepliktsavdelinger er samtidig historisk lavt.

Høyres Ivar Kristiansen lurte på om Diesens rapport ble lagt til side i departementet da han gikk av. Kristiansen mente at opposisjon blir holdt utenfor tenkningen rundt Norges deltakelse i Afghanistan og etterlyste en grundig gjennomgang av førstegangstjenestens oppsett og innhold. Han ba også om at Stortinget må trekkes tettere inn i dette arbeidet.

Faremo svarte at Stortinget er innforstått med så vel status for verneplikttjensten som utviklingen i Afghanistan, inkludert de skiftende utfordringene som norske styrker utsettes for. Forsvarsministeren viste blant annet til behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret og regelmessige redegjørelser som regjeringen gir de folkevalgte.

Må diskutere mer med Stortinget
- Verneplikten har bred støtte i folket, i Stortinget og i Høyre, men Sverre Diesen reiser viktige problemstillinger rundt hvordan vi best kan utvikle verneplikten i tråd med mer krevende operasjoner og teknologiske krav, sier Ivar Kristiansen.

- Jeg hadde forventet at forsvarsministeren var mer villig til diskutere dette med Stortinget. Vi er dessuten i en situasjon hvor vernepliktsavdelingene aldri har øvet og trent mindre enn de gjør i dag. Da kan Diesens spådommer fort bli selvoppfyllende - uten at det er politisk vedtatt.

Faremo ble dessuten spurt om de siste dagers avsløringer angående gradert informasjon som har lekket fra Etterretningstjenesten og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).