Dette er Høyres nye ledelse:

Leder Erna Solberg, ble valgt ved akklamasjon.

Første nestleder Jan Tore Sanner, ble valgt ved akklamasjon.

Andre nestleder Bent Høie, ble valgt ved akklamasjon.

Medlem av arbeidsutvalget Monica Mæland, ble valgt ved akklamasjon.

Medlem av arbeidsutvalget Torbjørn Røe Isaksen, ble valgt ved akklamasjon,

Kvinnepolitisk leder Julie Brodtkorb Voldberg, ble valgt ved akklamasjon.

Medlem av sentralstyret Ine Marie Eriksen Søreide, ble valgt ved akklamasjon.

Medlem av sentralstyret Arne Hjeltnes, ble valgt ved akklamasjon.

Medlem av sentralstyret Jonni Helge Solsvik, ble valgt ved akklamasjon.

Medlem av sentralstyret Torhild Widvey, ble valgt ved akklamasjon.

Komiteens begrunnelse

- Vi ønsker en lederkandidat som kan lede og løfte Høyre videre. Vi ønsket en leder som står støtt i motvind, også i motvind fra alle kanter. Lederen må være kunnskapsrik og kjenne partiet. Vedkommende må kunne lytte, men også stå støtt på beslutninger som tas. Erna har vist seg som en utmerket leder for partiet, og hun innstilles enstemmig som leder, sa Svein Flåtten.

Han orienterte videre:

- Vi innstiller videre på gjenvalg av Jan Tore Sanner som partiets første nestleder. Jan Tore er kunnskapsrik, inkluderende og har alltid tid til å gi et godt råd. Han er god i debatter, og en viktig støttespiller for Erna. Som annen nestleder har vi innstilt Bent Høie fra Rogaland. Bent er ung, men har likevel mye erfaring. Han er mest kjent for sitt sosialpolitiske engasjement, men er også god på næringspolitikk og en rekke andre områder. Han har treffende politiske analyser, og har teft for politiske poeng.

Som første kandidat til AU har vi forelått Monica Mæland, som er en utmerket byrådsleder i Bergen. Videre foreslår vi Torbjørn Røe Isaksen, som er godt kjent og har lang erfaring fra partiet. Torbjørn har ofte nye perspektiv på politiske saker, og en god evne til å formidle politikk på en utradisjonell måte.

Julie Brodtkorb Voldberg er innstilt som kvinnepolitisk leder. Hun har erfaring både som kommunikasjonssjef, stabssjef for partilederen, nestleder i stortingsgruppen og som næringspolitisk rådgiver. Videre innstiller vi Ine Marie Eriksen Søreide som medlem av sentralstyret. Ine har erfaring både som leder av Unge Høyre, som leder for Utdanningskomiteen på Stortinget og nå som leder av Utenriks- og forsvarskomiteen. Sistnevnte verv gir henne verdifull innsikt i internasjonale spørsmål, som er viktig for sentralstyret. Videre innstiller vi Arne Hjeltnes som medlem av sentralstyret. Vi legger særlig vekt på hans arbeidserfaring med reiseliv, eksport og innovasjon. Han vil også bringe nye og andre perspektiv inn i det politiske arbeidet. Videre innstiller vi Jonni Solsvik fra Nordland, som har lang erfaring fra partiet og fra arbeid med forsvaret.

Valgkomiteen hadde i utgangspunktet innstilt Solveig Strand som medlem av sentralstyret, men hun kunne likevel ikke stille av personlige årsaker. Dermed ble vi raskt enige om å innstille Torhild Widvey, som har lang erfaring fra partiet og næringslivet. Hun har forfriskende politiske innlegg, og et godt nettverk, sa Svein Flåtten.