Det gjorde sterkt inntrykk på meg, det bør det også gjøre på regjeringspartiene, uttaler Sonja Irene Sjøli , Stortingsrepresentant H, Helse- og omsorgskomiteen.

Åbygge ned rehabiliteringstilbudet slik regjeringen nå gjør, er alvorlig og vil redusere livskvaliteten til mange mennesker. Det vil gjøre veien tilbake til arbeidslivet mye lenger for dem som har vært utsatt for en ulykke eller har vært rammet av sykdom. Kuttene i tilbudene ved flere private institusjoner over hele landet, både for arbeidsrettet rehabilitering og annen rehabilitering/opptrening vil ramme pasientene hardt. Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering opplyser at det nå står over 200 plasser ledige, og at det er en helt ny situasjon for de fleste. Behovet for disse plassene er det ingen tvil om.

Mennesker som er rammet av skade, ulykke, funksjonshemming, muskel og skjellettplager eller annen sykdom må få en mulighet til å leve et verdig liv. Habilitering og rehabilitering er for mange veien tilbake til selvstendighet og best mulig livskvalitet. Antallet rehabiliteringsplasser i private opptreningsinstitusjoner er redusert med hele 16 % siste året. Mennesker som har behov for rehabilitering mister dermed et tilbud nær hjemstedet.

Da den rødgrønne regjeringen la frem sitt budsjettforslag for 2007, kalte generalsekretæren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke det for et svik mot dem som trenger rehabilitering.

Sosialistisk korstog mot private tilbud

Den rød-grønne regjeringen har i god sosialistisk tradisjon bestemt seg for å bygge ned rehabiliteringstilbud som ikke drives av det offentlige. Statsråd Brustad har instruert helseforetakene om at bruken av private aktører skal begrenses. Til tross for at Regjeringen påstår at de satser på tilbud for sykemeldte, er det et faktum at private rehabiliteringsinstitusjoner, som er spesialisert på arbeidstrening, for første gang i år driver med redusert kapasitet og 95 plasser står ledige. Dette er et meningsløst ideologisk korstog som rammer pasientene hardt. Høyre mener det viktigste er at pasientene får et godt tilbud som betales av det offentlige, uavhengig av om dette drives av private eller offentlige eiere. Problemet er at helseregionene ikke kjøper nok plasser av private rehabiliteringsinstitusjoner som har lang tradisjon for å gi pasientene gode tilbud. Dermed tvinges de nå langsomt til å legge ned flere plasser. Ikke fordi tilbudet er for dårlig, men fordi de er private. Stortingsrepresentant Lundteigen fra SP sa bl.a i en debatt i Stortinget for noen uker siden, med klar adresse til regjeringen, at det som nå skjer på rehabiliteringsområdet, bør behandles med større innlevelse, og man bør legge tilside de ideologiske brillene. Gode rehabiliteringstilbud innenfor ideelle organisasjoner eller innenfor foretak som har svært lite økonomisk fortjenestemotiv, er tilbud som i dag blir stående ledige og ubrukte, mens det skjer en oppbygging av kapasitet innenfor det offentlige som i mange tilfeller også medvirker til større kostnader. Det er ikke ofte jeg er enig med Lundteigen, men i dette tilfelle deler jeg helt og holdent hans syn.

Nasjonal storsatsing på rehabilitering

I sitt alternative budsjett for 2007 foreslo Høyre økte bevilgninger til rehabilitering med 500 mill kr. Helse Øst ville fått mer midler til rehabilitering med Høyres opplegg, og tilbudene på de nevnte stedene kunne vært opprettholdt.

Forslaget om økte bevilgninger til rehabilitering fikk imidlertid ikke støtte fra regjeringspartiene. Høyre har fremmet et konkret forslag i Stortinget, som vi nå behandler i Helse- og omsorgskomiteen, om en nasjonal plan og storsatsning på rehabilitering, og en øremerking av midler til rehabilitering i kommunene og sykehusene. Tirsdag stemte regjeringspartiene i mot at det skal være en offentlig høring om saken. Det er utrolig arrogant overfor pasientorganisasjonene. Derfor vil Høyre og de andre opposisjonspartiene arrangere en egen høring i Stortinget 14mai.

Det står nå igjen å se om de rødgrønne partiene vil støtte Høyres forslag. De får i alle fall en ny sjanse til å unngå at Soria Moria nok en gang blir et drømmeslott uten rot i virkeligheten