Til VG sier APs generalsekretær at inntektene til staten må økes for å kunne håndtere den fremtidige eldrebølgen. Utspillet møter stor støtte fra både SV og SP og ikke minst LO hvor sentrale tillitsvalgte tar til orde for at AP skal gå til valg på økte skatter i 2013.

Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener at partisekretær Raymond Johansens uttalelser om eldrebølgen er helt typiske og forutsigbare.

– Arbeiderpartiet går først tom for penger, så tom for ideer og nye grep. Da blir svaret alltid høyere skatt. Slik er det også i debatten om hvordan samfunnet skal håndtere eldrebølgen, sier Sanner til flere medier.

Sanner legger til at dette er kjente toner og at sannsynligheten er stor for at økningene kommer, dersom de rødgrønne får fortsette ved makten ut over valget i 2013.

– Johansen slipper katta ut av sekken. Dette er tanker som står sterkt i SV og i store deler av Arbeiderpartiet. Men av valgtaktiske grunner blir det dysset ned og lagt vekk. Høyre mener det er fullt mulig å møte eldrebølgen, som alle vet vil komme, men det bør gjøres med andre virkemidler.

Høyres oppskrift er at pengene må brukes smartere enn i dag, slik at det offentlige kan få mer ut av kronene. Skatteinntektene må opp, men det kan skje gjennom økt verdiskaping og ikke skjerpede skatter.

– Vi vet at eldrebølgen kommer. Nå må vi legge forholdene til rette for at samfunnet skal klare utfordringen. Det tror Høyre er fullt mulig, men ikke slik de rødgrønne legger opp til, sier Sanner.

Fra stortingsvalgprogrammet:
Høyre vil føre en skattepolitikk som gjør det mer lønnsomt for alle å arbeide. Høyre legger spesielt stor vekt på å gjøre det mer lønnsomt å jobbe for dem med lav og vanlig inntekt og å redusere skatten for dem som sier ja til å jobbe overtid.