- Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. I dag legger regjeringen frem en rekke ulike forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring. Regjeringens mål er et trygd og fleksibelt arbeidsliv med plass til alle, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Arve Kambe (H).

Endringsforslagene vil bidra til mer frihet lokalt innenfor ytterrammene av arbeidsmiljøloven, og gi større fleksibilitet i arbeidslivet. Samtidig ønsker regjeringen å gjøre det lettere både å komme i jobb og bli stående lenger i arbeidslivet. Regjeringen sender ut flere høringsforslag om endringer i arbeidsmiljøloven før sommeren.

- Et av forslagene til endring i arbeidsmiljøloven er å heve 70-årsgrensen til 72 år. Flere vil få muligheten til å være lengre i arbeidslivet, vi øker yrkesdeltagelsen og tar vare på gode ressurser lengre, sier Kambe.

Midlertidige ansettelser

Hovedregelen i arbeidslivet skal fortsatt være faste ansettelser. Regjeringen legger frem et forslag som vil kunne gjøre det mulig å tilsette midlertidig i enten 9 eller 12 mnd. Regjeringen har ikke konkludert på dette punktet, men sender forslaget ut på høring.

- Midlertidige ansettelser kan bidra til at flere kommer ut i arbeidslivet. Terskelen kan bli lavere for å la en person som har stått utenfor arbeidslivet av ulike grunner, få prøve seg i arbeid, sier Kambe.

- Vi leverer på det velgerne stemte på i valget og det som står i regjeringserklæringen. Regjeringens innsats gjør en forskjell for å skape et trygt og fleksibelt arbeidsliv, avslutter Kambe.

Les også: Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv