Onsdag er det debatt om temaet under Arendalsuka. Fra Høyre stiller kommunalpolitisk talsmann, stortingsrepresentant Frank Jenssen.

Viktig modernisering

- Kommunereformen innebærer den viktigste moderniseringen av offentlig sektor på 50 år, sier Frank Jenssen. - Det som var en moderne kommunestruktur for 50 år siden er ikke nødvendigvis det som passer i dag.

Kommunene er klare

- Jeg har god tro på at norske kommuner går inn i denne debatten med et åpent sinn. Over 100 kommuner var i gang allerede før sommeren, nå kommer resten etter sier han.

Styrker lokaldemokratiet

Sterkere kommuner som er godt rustet for fremtiden handler om å sikre tjenester av høy kvalitet for innbyggerne og skape bedre sammenheng mellom næring, bolig og transport. I tillegg vil sterkere kommuner være viktig for å redusere den statlige detaljstyringen, og dermed styrke lokaldemokratiet, sier Frank Jenssen.