Kommunalminister Jan Tore Sanner krever 125 millioner begripelige brev i 2014, skriver VG søndag. Det er et statlig anslag på hvor mange brev staten sender ut til norske borgere i løpet av et år.

– Vi har satt i gang et stort prosjekt for å få tak i tidstyvene i offentlig sektor, sier Sanner til VG.

Per i dag bruker for mange for lang tid på å forstå budskap, hovedsakelig fordi det er for vanskelig formulert.

Fra nyttår av blir han også moderniseringsminister for både stat og kommuner. Da vil han bokstavelig talt sette punktum for kronglete, tungt og tidvis ubegripelig byråkratspråk i de 125 millioner brevene som går ut fra statens direktorater, departementer og etater årlig, skriver avisen.

– En taleskriver for tidligere finansminister og kommende riksrevisor Per-Kristian Foss, fikk tilbake et utkast med følgende påskrift: Det mangler ti punktum. Korte setninger og klart språk er veldig viktig, sier Sanner.

Han holder frem Statens vegvesen som en statlig veiviser også i retning av klarere språk.

– Statens vegvesen sier de får 40 prosent færre telefonhenvendelser etter at de endret et brev om EU-kontroll. Før het det: Manglende rapportering – periodisk kjøretøykontroll. Nå står det: Har du glemt EU-kontrollen? Det betyr at alle de som mottar dette brevet bruker mindre tid på å forstå hva Statens vegvesen mener, beskriver Sanner.

Han mener det er en uting med offentlig ansatte som dekker seg bak fremmedord og tunge setninger.

- Det enkle er ofte det beste – også i stat og kommune, sier Sanner.

Les hele saken i VG søndag.