- Forslaget i saken om politisk TV-reklame er direkte i strid med Giskes egen lovregulering av redaktøransvaret", hevder Thommessen.

Valgsendinger diktert av Trond Giske
- De endringer som nå foreslås i NRK-plakaten, vil bidra til at NRK's selvstendige stilling i forhold til staten svekkes betydelig. NRK pålegges å gi alle små partier og lister sendetid i sine valgsendinger. Høyre var tydelige på betydningen av at NRK må ha en fri stilling i forhold til staten ved behandling av NRK-plakaten, sier Thommessen.

Det er heller ikke avklart om det er mulig å sende politisk reklame utenfor valgkampperioden og om det er lov å sende politisk reklame som ikke er knytte til et bestemt parti.

- Det er et problem at statsråden ikke har en grundigere gjennomgang av lovforbudet mot politiske ytringer. Det er avsagt dom i Strasbourg på grunnlag av samme bestemmelse (EMK art. 10) hvor ytringer som ikke er partipolitiske må få slippe til i TV-ruta, den såkalte Dyrefabrikk-dommen. Vil statsråden pålegge NRK å gi sendetid til disse aktørene også? spør Thommessen.

- En så viktig sak fortjener en grundigere gjennomgang, avslutter Olemic Thommessen.