- Gjennom et historisk sterkt borgerlig flertall har velgerne bedt om forandring. Dette blir første skritt på veien til å vise våre nye ideer og bedre løsninger.

- Det er viktig å se på helheten i budsjettet - vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer kunnskap og konkurransekraft for fremtiden.

- Like viktig som hvor mye oljepenger som brukes er hvordan de brukes. Vi vil priortitere investeringer som fremmer vekstevnen i økonomien som kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, avslutter Sanner.

Den nye regjeringen har trukket frem 8 viktige satsingsområder som skal prioriteres i årene fremover:

1. Konkurransekraft for norske arbeidsplasser
2. En enklere hverdag for folk flest
3. Kunnskap gir muligheter for alle
4. Regjeringen vil bygge landet
5. Trygghet i hverdagen og styrket beredskap
6. Et velferdsløft for eldre og syke
7. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett
8.Levende lokaldemokrati

Høyre- FrP regjeringen vil legge frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet innen 10. november.