Bak utdelingen står regjeringens kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Ordfører Christine Sagen Helgø (H) og politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen mottok prisen på vegne av kommunen.

I 2011 gikk prisen til Røyken kommune, i 2010 til Sola kommune. Dette er alle kommuner styrt av Høyre.

Godt samarbeid mellom kommunen og politiet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse og er noe av begrunnelsen for hvorfor Stavanger kommune er best i landet på krimforebyggende arbeid.

I en pressemelding fra Justisdepartementet skrives det følgende om årets utdeling:

– Utdelingen av årets KRÅD-pris til Stavanger kommune understreker at det å forebygge kriminalitet ikke bare er politiets ansvar. Mye viktig kriminalitetsforebyggende arbeid skjer lokalt, når politi og kommune samordner sin innsats og sine ressurser, sa Faremo under overrekkelsen.

Faremo berømmet Stavanger spesielt for sitt arbeid med å forebygge overfallsvoldtekter. Det var nettopp gjennom samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen, taxinæringen og asylmottakene at man fikk gikk fra mange til ingen anmeldte overfallsvoldtekter på ett år.

– Stavanger har vist vilje til å dele sin kunnskap om kriminalitetsforebyggende tiltak som virker med andre kommuner. Innsatsen har også vært en inspirasjon i arbeidet med regjeringens handlingsplan mot voldtekt, sa Faremo.