Gena har sendt inn forslag til Stavanger kommune om et mulig samarbeid, for å senke terskelen for at voldtektsofre anmelder. De vil analysere og gi svar på prøver på biologiske spor, før et voldtektsoffer må ta stilling til anmeldelse eller ei, skriver Rogalands Avis.

Gründer og daglig leder i Gena, Ragne Kristin Farmen, har i flere år kjempet for at Gena skal få utføre DNA-analyser for politiet. I dag er det kun Folkehelseinstituttet (FHI) som har lov til det. Høyre har ved en tidligere vært kritiske til regjeringens bastante motstand til å slippe alle gode krefter til i arbeidet med å oppklare alvorlig kriminalitet. I 2011 tok det gjennomsnittlig 82 dager å analysere biologiske spor i alvorlige straffesaker. Dette er alt for dårlig og unødvendig når vi har private aktører som kan bidra til å få flere prøver analysert raskere.


Levekårsleder Kåre Reiten fra Høyre er svært positiv til et samarbeid med Gena. Han håper det kan få flere til å anmelde og få flere saker oppklart.

- Når du ser på tallene, så kan du se at antallet kvinner som blir undersøkt ved voldtektsmottaket har økt. Samtidig faller andelen som anmelder voldtekten. Det er trist, og vi håper dette tilbudet kan bidra til at flere overgrepsutsatte anmelder, sier Reiten til Rogalands avis.