NAVs nye tall om forventet arbeidsledighet finner du her.

Finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner mener det er all grunn til å ta den økonomiske krisen på alvor. Han er oppgitt over regjeringens manglende vilje til å ta nødvendige grep.

- Høyre lanserte i begynnelsen av mai en egen tiltakspakke for å redde landets småbedrifter fra tidenes konkursras. Et av de viktigste tiltakene vi foreslo var å redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng. Hvorfor vil ikke regjeringen prøve dette?

Han viser til at Gro Harlem Brundtlands regjering i sin tid senket arbeidsgiveravgiften for å bekjempe økende ledighet.

- Den ekstraordinære sitasjonen som er oppstått på grunn av finanskrisen krever nye tiltak for å trygge jobbene. Derfor har Høyre foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng for alle bedrifter, avslutter Sanner.

Fakta:
Høyre vil redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng.

Arbeidsgiveravgiften er en "avgift" på de ansatte i bedriften. Det gir press på lønnsomheten og gjør det vanskeligere å beholde gode medarbeidere. Høyre vil trygge jobbene og foreslår å kutte arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng. Tiltaket bør i første omgang gjelde i ett år fra 1.juli 2009, og reduserer norske bedrifters kostnader med rundt 11,6 mrd kroner.

Ifølge Handelsnæringen (HSH) oppgir 63% av alle HSH-bedrifter at en reduksjon i arbeidsgiveravgiften med 2 - 2,5 prosentpoeng vil være viktig eller svært viktig for å hindre nedbemanning.

Ifølge Bedriftsforbundet har småbedriftene rangert lavere arbeidsgiveravgift som det viktigste enkelttiltak (8 av 10 bedrifter).