Kort fortalt

  • I mange av Opplands kommuner blir folk stilt overfor valget mellom å stemme på partier de ikke føler tilhørighet til, og å sitte hjemme.

Dette viser oppslutningen om lokalvalgene. Enkelte kommuner kommer så vidt over 50%. Det betyr at annenhver velger ikke har funnet noen av de tilgjengelige valglistene verdig sin tillit. Målet må være kommuner som er store nok til at alle partier har en rimelig mulighet for å delta i valget.

Derfor bør vi nå si et klart JA til en nødvendig kommunereform. Samtidig må politikerne ta inn over seg at dette må være en reform som gir en fordel også for den eller de kommunene som slår seg sammen med en større nabo. Hvis f.eks. all administrasjon flyttes til den største eller mest sentrale kommunen i samarbeidet, blir det mindre interessant for de som opplever utflyttingen å delta. Utgangspunktet må være likeverdighet uansett størrelse.

Harald Westby