Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort åpnet konferansen med ordene om at Nord-Norge er mulighetens landsdel, der festen knapt har begynt.

Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks og forsvarskomite, tok de vel 70 fremmøtte gjennom nordområdemeldingen og hovedutfordringene i den.

- Regjeringens satsing på nordområden har i hovedssak vært en utenrikspolitisk satsing, mens den har vært kommunisert som en lokal satsing. Meldingen er vag og lite forpliktende, og har ikke utløst det enorme potensialet som ligger i landsdelen, sa Eriksen Søreide.

Kunnskap, nærvær og aktivitet, er viktige nøkkelord når man snakker om nordområdene, og Høyre har mange forventninger som ikke er adressert i meldingen fra regjeringen. Dette er tema som åpning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, forenkling av visumreglene rundt grensepasseringer mot Russland, utvikling av språkprogram for russisk, gjøre det enklere å starte bedrifter og en satsing på godstransport til sjøs.

Om ny langtidsplan for forsvaret understreket Eriksen Søreide at Høyre overhodet ikke har konkludert.

- Vi bruker mye tid på å reise rundt nå. Det er vår beste kilde til innspill, før vi skal behandle saken i Stortinget 14. juni.

Andre innledere på konferansen:

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen snakket om forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene.

Arvid Jensen, administrerende direktør i Petro Arctic, om nordnorsk leverandørindustri og om hvordan man lokalt kan ta del i eventyret.

Oddmund Aasen, viseadministrerende direktør i Sparebanken Nord-Norge om Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og trusler og muligheter i nord.