I 2013 er det 100 år siden det ble innført alminnelig stemmerett for kvinner i Norge. Litt overraskende er det at venstresiden i Norge forsøker å ta æren for kvinnenes innmarsj på den politiske arena. Ingenting er fjernere fra virkeligheten. Ikke bare nasjonalt, men også lokalt er det Høyre som gått foran når det kommer til likestilling praksis. På tross av at vi i Høyre aldri har vært et parti som har stått på barrikadene og ropt på radikal kjønnskvotering, er det nettopp Høyre som har vist vei når det gjelder å gi plass for dyktige kvinner i politikken i vår region. For Lillehammer Høyre har det vært viktig å løfte frem dyktige politiske talenter, uavhengig av om det er kvinner eller menn.

Også nasjonalt har Høyre vist vei. Den første kvinne på Stortinget var Høyres Anna Rogstad, og Afshan Rafiq var første kvinnelige muslim påStortinget da hun ble valgt fra Høyre inn i 2001.

Lillehammers to første kvinner ble valgt inn i bystyret så tidlig som i 1902. De to representantene var Karoline Skar og Marith Tande. Begge representerte Høyre, og samtidig et viktig gjennombrudd for likestillingen vår egen politiske arena.

I den forbindelse nevner vi at først 12 år senere, i 1914, ble første kvinnelige representant fra Arbeiderpartiet valgt inn i bystyret på Lillehammer.

Margit Haslund var en drivende kvinnesakskvinne og var aktiv i Lillehammer Kvinneråd og Norske Kvinners Nasjonalråd. Men det var særlig i politikken hun gjorde seg gjeldende. Og dette var i en tid da få kvinner syntes i politikken. Ikke minst var hun en viktig drivkraft i Høyrekvinnenes forening. I 1928 kom hun inn i bystyret for Høyre, et verv hun hadde til 1940.

Hun satt i bystyret for Høyre fra 1929 til 1940. Hun ble ordfører i 1940, Lillehammers første kvinnelige ordfører, og Norges andre, etter Utsiras Aasta Helgesen. Margit Haslund overtok som ordfører etter at gammelordføreren hadde kastet inn håndkleet. På grunn av den vanskelige situasjonen ble hun bare sittende i 8 måneder før okkupasjonsmakten tok over. Hun fikk etter krigen betydelig anerkjennelse for dyktig ledelse av bystyret i en svært vanskelig tid for Lillehammer.

Også i nabobygda Øyer kommer den kvinnelige ordføreren fra Høyre. Vi er svært stolte over Mari Botterud. Hun er en fantastisk ordfører og representant for Høyre.

Lillehammer Høyre og Lillehammer Unge Høyre

Oda Rønning

Therese Leerbeck

Tonje Falk