Statsminister Jens Stoltenberg lover mer penger til jernbanen fremover.

- Vi håper at han også etter hvert vil bli med på resten av løsningen, nemlig moderne organisering, samt langsiktig planlegging og finansiering. Penger alene løser ikke den omfattende togkrisen vi har i dag.

Det sier Ingjerd Schou, jernbanepolitisk talsperson i Høyre.