Solberg vil at Jens Stoltenberg kommer til Stortinget med en redegjørelse for den videre gjennomføringen av Nav-reformen. Hun vil også ha garantier fra regjeringssjefen om at det ikke er problemer i ledelsen i Nav som er årsaken til problemene etaten nå erfarer med gjennomføringen.

– Tre statsråder som har arbeidet med denne reformen er gått av. Nå er det bare Jens Stoltenberg igjen som har deltatt under hele prosessen. Nå må han svare på om dette prosjektet vil gå på skinner, sier Erna Solberg.

Solberg sier situasjonen rundt Nav nå minner om den såkalte Aetat-saken i 2000. Det er ni år og en dag siden daværende arbeidsdirektør Ted Hanisch trakk seg fra jobben etter at det ble avdekket systematiske feil i rapporteringen. Daværende arbeidsminister, dagens riksrevisor, Jørgen Kosmo, snakket den gang om en ukultur i etaten.

Les hele saken hos E24.