- Det viktigste Jens må ta opp med Obama er klimamøtet, og å sikre at man holder fast ved tograderskravet og at det blir en forpliktende avtale, sier Erna Solberg.

Hun håper også Stoltenberg spør Obama hva amerikanerne forventer av norske bidrag framover i internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål. Det mener Solberg er et viktig grunnlag for et tettere samarbeid mellom de to landene.

- Det er ikke størrelsen det kommer an på, det er hva vi kan komme med. Det handler om hvilke kontakter en har, og hvilke bidrag vi kan komme med, sier Erna Solberg.

Hun håper Norge stiller seg til rådighet i større grad når det gjelder militære og sikkerhetspolitiske spørsmål framover.

- Jeg håper Jens spør om hva Norge kan bidra med angående Afghanistan, Midtøsten, Iran og nedrustning av atomvåpen. Det er spørsmål som gir mulighet for framtidig samarbeid, sier Erna Solberg.

Les hele saken hos Dagbladet.no