Det sier Høyre-leder Erna Solberg, etter at rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet/Lofoten ble lagt frem torsdag ettermiddag.

Rapporten dokumenterer at sannsynligheten for omfattende skader fra oljesøl i dette området som følge av olje- og gassvirksomhet, er svært liten.

Høyrelederen påpeker at vi nå må komme videre med en konsekvensutredning for å forberede åpning av disse områdene for aktivitet.


- Jeg forventer at Arbeiderpartiet manner seg opp til å ta et standpunkt i forhold til fremtidig petroleumsaktivitet i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Solberg.

Arbeiderpartiet har hittil ikke villet ta standpunkt til olje og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen under henvisning til at de først vil ha mer fakta på bordet om konsekvensene i forhold til miljøet.

- Jens Stoltenberg har nå fått den kunnskapen han har etterlyst, nå forventer jeg handling og resultater, sier Solberg.

Høyre er opptatt av miljøet og at vår industrielle aktivitet skal leve i god sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri og reiseliv.

Høyres energipolitiske talskvinne, Siri Meling, er overbevist om at ved å stille høye krav til leteaktivitet, anlegg og drift, vil industrien følge opp og frembringe gode løsninger.

- Det er ingen forhold ved denne rapporten som endrer Høyres syn på at vi vil åpne områdene for petroleumsaktivitet, sier Meling.

Meling mener statsministeren nå må lytte til rådet han har fått fra LO-leder Roar Flåthen, samt en samlet industri- og fagbevegelse: Nemlig å iverksette en konsekvensutredning umiddelbart.