I følge nettsiden Poll of polls får Høyre 31,9 prosent i partibarometeret, som er et gjennomsnitt av alle nasjonale målinger i juni. Med det er Høyre landets største parti, og ville hatt 56 mandater på Stortinget ved et stortingsvalg.

Men det er ikke bare på nasjonalt plan at Høyre-pilen peker oppover. I samtlige fylker øker Høyre, sammenlignet med målingene i mai.

Her er fylkene Høyre er størst (snitt av nasjonale målinger juni 2012):

 • Akershus 42,7 prosent
 • Aust-Agder 30,1 prosent
 • Buskerud 35,9 prosent
 • Hordaland 37,2 prosent
 • Møre og Romsdal 29,8 prosent
 • Oslo 40,1 prosent
 • Rogaland 36,1 prosent
 • Vest-Agder 32,4 prosent
 • Vestfold 36,3 prosent

I følgende fylker er Høyre neststørst i junimålingene (snitt av alle nasjonale målinger):

 • Finnmark 19,8 prosent
 • Hedmark 18,8 prosent
 • Nord-Trøndelag 16,5 prosent
 • Nordland 21,2 prosent
 • Oppland 20,3 prosent
 • Sogn og Fjordane 22,4 prosent
 • Sør-Trøndelag 25,7 prosent
 • Telemark 24,3 prosent
 • Troms 23,8 prosent
 • Østfold 27,3 prosent

I samtlige fylker opplever Høyre en oppgang sammenlignet med målingene i mai måned.