- Hei, velkommen i gruppen for alle som er opptatt av å styrke de frivillige organisasjonene og det sivile samfunn. Det må bli slutt på at Giske og Ap skal styre det frivillige Norge. Organisasjonene må få større uavhengighet. Åslippe momsen vil gjøre det mulig for flere å skaffe seg egne inntekter.

Dette var de innledende ordene til Jan Tore Sanner som for to dager siden tok initiativet til å starte gruppen "Ja til momsfritak for frivillige organisasjoner" som nå har over 8000 medlemmer.

En av medlemmene, Andreas Hesselberg, mener frivillighetsmomsen er urimelig og har postet følgende innlegg på gruppens side på Facebook:

- Røde Kors betaler 80 millioner i moms. De får 30 millioner i statsstøtte, noe som gir en gavepakke til staten på 50 millioner. Det er en skandale at mye av organisasjoners innsamlede midler må gå til å dekke momsutgifter. Jeg tror at både Blindeforbundet og Røde Kors kunne utrettet mye mer med momsfritak.

I et av presseklippene som er postet ut på gruppens side kan vi også lese at korpsfolket betaler mer enn 50 millioner momskroner i året. Det er mye mer enn Norges Musikkorpsforbund får inn gjennom statlige overføringer.

- Vi betaler 80.000 kroner for en tuba, hadde vi fått rådmannen i kommunen til å kjøpe, ville kommunen ha betalt 60.000 kroner, sier generalsekretær Arild Moen i Musikkorpsforbundet.

Aktuelle lenker:

Facebook-gruppen "Ja til momsfritak for frivillige organisasjoner"
(du må være Facebook-medlem for å bli medlem i denne gruppen)

FrivillighetNorge: Høyre går for momsfritak

Lederartikkel i Helgelands Blad: Hvorfor avgift på frivillig arbeid?