50 nye bedrifter på tre år
Den 52-årige lokalpolitikeren er både tradisjonsbærer og tilhenger av fornyelse. Han prøver å legge forholdene til rette både for nye og etablerte bedrifter, samt for innbyggerne og kommende innflyttere.

Siden 2008 er det blitt registrert 50 nye bedrifter i Lillesand – alt fra enmannsbedrifter til store konserner som Ikea. – I mine åtte år som ordfører er det blitt skapt mellom 600 og 700 nye arbeidsplasser i kommunen. Veksten skyldes flere årsaker, sier Thomassen. Selv har ordføreren vært med på å etablere næringsforeningen Lillesand Vekst som har over 100 medlemsbedrifter. Foreningen arbeider med videreutvikling av det lokale næringslivet, og håndterer næringsrettede saker for kommunen.

Motorvei skaper vekst
Mens flere småkommuner i innlandsregionen i Agderfylkene sliter med å skape vekst, er kystregionen på Sørlandet en av landets mest vekstkraftige regioner. Sørlandsbyene Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand har et felles bo- og arbeidsmarked med over 200.000 innbyggere. Lillesand ligger her godt plassert, midt i mellom Grimstad og Kristiansand. De tre byene er koblet sammen med en fire felts motorvei som har vært en stor bidragsyter for veksten. – Firefeltsveien er blitt en suksess, sier Thomassen.

Han viser eksempelvis til hvordan «storebroren» Kristiansand og «lillebroren» Lillesand samarbeider, og peker på Ikeas etablering i Sørlandsparken ved motorveien. – Tomten ble avsatt for 11 år siden. Daværende ordfører i Kristiansand tok dengang kontakt med meg og fortalte at Kristiansand hadde skaffet seg opsjon på en tomt i Sørlandsparken som også gikk innenfor vår kommunegrense. Vi ble da enige, og fikk støtte i bystyret, om å danne et felles kommunalt selskap, opplyser Thomassen. Han legger til at møbelkjeden raskt ble tilbudt tomt. – Det ble en vinn-vinn-løsning for alle parter. Selv om folk tror at Ikeas varehus ligger i Kristiansand, er nesten hele bygget innenfor vår grense, sier Thomassen.
De to kommunene deler nå på Ikea-inntektene. – Vi får rundt en million kroner i eiendomsskatt av Ikea i året. De øvrige kommunale avgiftene går til Kristiansand, sier Thomassen.
For noen år siden vedtok Stortinget at Post- og teletilsynet (PT) måtte flytte fra Oslo til Lillesand. Av 150 ansatte i PT bor over 140 av dem på Sørlandet. Ordføreren vil ha enda et tilsyn til byen. – Jeg syns det hadde vært naturlig at Datatilsynet hadde flyttet hit når PT først er her, sier Thomassen.


«Vi er i et vakuum»
Lillesand er en vekstkommune. Antallet innbyggere øker med flere hundre i året. I år vil folketallet bikke over 10.000. For å klare veksten tilbyr kommunen eksisterende bedrifter å flytte til nye områder for å frigjøre areal til boligbygging.
– En kommune skal ikke være en klamp om foten, men en utvikler. Thomassen er frustrert over de nasjonale krav ved kjøpesenterplaner som prioriterer de store selskapene.
– Vi er i et vakuum for bedrifter som vil etablere seg og som trenger under 8000 kvadratmeter. Vi har tomter, kunder og infrastruktur, men må jobbe for å få dispensasjon av dagens
kjøpesenterplaner fra Miljøverndepartementet, sier Thomassen.

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv her.

Om NHOs rapport
NHO har målt og rangert norske kommuners økonomiske bærekraft. På listen over de 10 beste kommunene i Norge er hele åtte av disse Høyrestyrt. Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er viktig for mange bedrifters konkurranseevne. Kommuner med en robust lokal samfunnsutvikling vil derfor ha gode forutsetninger for å tiltrekke seg både bedrifter og kompetent arbeidskraft, skriver NHO i rapporten. Les mer her