- Jeg ser at statistikken viser færre trafikkforseelser og narkotikaforbrytelser. Men sannheten er at dette er fordi det ikke er politi ute og kontrollerer trafikken, og det er ikke politi ute og kontrollerer narkoomsetningen i Norge. Vi har sluttet å følge opp dette fordi det er krise i politiet, sier Solberg til TV 2 Nyhetene.

Narkotikaforbrytelser og trafikksaker er kriminalitetsområder hvor politiet i stor grad selv må ut og hente sakene. Hun mener det er Storberget som må ta ansvar for at innsatsen er blitt markant lavere.

- Dette er justisministeren sitt ansvar. Dette er en utvikling som gradvis har kommet. Han har gått rundt og sagt det motsatte - at alt går bedre. Det går ikke bedre, det går dårligere, sier hun.

Les hele saken og se video hos TV2