Det blir tegnet et dystert bilde av den norske satsingen på samferdsel, og mens regjeringen skryter av å overoppfylle Nasjonal transportplan (NTP), viser altså rapporten noe helt annet.

Sju av ti vei- og jernbaneprosjekter er kraftig forsinket.

Dårlig planlegging

Multiconsult har gått gjennom alle vei- og jernbaneprosjekter i NTP. Grunnen til at bare tre prosjekter er i rute, er mangelfull og dårlig planleggingsarbeid. I tillegg blir prosjektene forsinket på grunn av manglende finansiering.

Se listen over store veiprosjekter som ikke blir ferdig til planlagt tid her.

Høyres Øyvind Halleraker er opprørt over konklusjonen.

- Sammen med tidligere rapporter fra blant andre Riksrevisjonen, viser også denne rapporten at regjeringen organiserer prosjektene feil. De som må lide for det er trafikantene på vei og togpassasjerene, sier han til TV 2.

Nye løsninger

Høyre har flere ganger foreslått nye, og bedre løsninger i samferdselspolitikken. Blant annet å bygge i samarbeid med private – så kalte OPS-prosjekter. I tillegg vil Høyre planlegge mer helhetlig, og sørge for at det alltid er nye prosjekter klare dersom finansiering kommer tidligere enn forventet.

- Dette viser med all tydelighet at hvorfor landet trenger ny regjering sier Halleraker. En regjering som vil ta i bruk nye måter for å planlegge, bygge og finansiere samferdselsprosjekter, sier Halleraker.

Halleraker påpeker også at forsinkede veiprosjekter setter liv i fare.

- Ja, det er åpenbart. At vi ikke får sikrere veier gjør at mange utsettes for unødig fare, mener Halleraker.

I tillegg til forsinket utbygging, er så mye som 91 prosent av Jernbaneverkets tiltak for å redusere forsinkelser lang etter skjema, melder TV 2 Nyhetene.