- Hvis Island først søker har vi dårlig tid. Vi ønsker at Regjeringen allerede nå må begynne å ta inn over seg hva som kan bli konsekvensene hvis Island søker medlemskap, påpeker Høyres leder Erna Solberg.

Støre påpeker norsk bidrag til europeisk energisikkerhet
Erna Solberg er glad for at Støre påpeker at Norge har en viktig rolle med å forsyne Europa med pålitelige gassforsyninger. - Støres observasjon blir ekstra interessant når to av partiene i hans regjering ønsker å verne større områder mot gassutvinning. Vi er enige med Støre i at Norge her har et ansvar overfor europeiske land, fortsetter Solberg.

Styrket deltakelse i asylsamarbeid
Erna Solberg er fornøyd med at Regjeringen varsler at de ønsker en norsk tilslutning til EUs asylkontor. - Norge påvirkes i stor grad av andre europeiske lands asylpraksis. Derfor må vi delta i arbeidet med å styrke europeisk asylkoordinering, avslutter Høyres leder Erna Solberg.