- Vi ønsker å gi mer penger slik at politimannskapene kan trene og øve mer, at alle som går ut av Politihøgskolen får fast jobb samt styrke IKT-satsingen, sier justispolitisk talsmann, André Oktay Dahl til VG Nett.

Høyre-leder Erna Solberg skal torsdag holde sin tale til politiet på landsmøtet til Politiets Fellesforbund. Her vil hun fortelle hvordan hun ser for seg fremtidens politi. Der vil hun også legge frem Høyres konkrete budsjettforslag, som er:

  • Styrke politiets driftsbudsjett med 200 millioner.
  • Styrke IKT med 100 millioner.
  • Øke driftsbudsjettet til Oslo-politiet med 50 millioner.
  • Gi 10 millioner mer til frivillige organisasjoner i redningstjenesten.
  • Øremerke 35 millioner til materiellanskaffelser i Sivilforsvaret og samtrening med politiet, Forsvaret og andre nødetater.
  • I tillegg skal domstolsbudsjettet økes med 10 millioner, påtalemyndigheten styrkes med fem millioner og fem millioner skal gis til frivilliges tilbakeføringsarbeid etter endt soning.

- Vi forventer at departementet i arbeidet med budsjettet også vurderer om ikke politiets arbeidsoppgaver bør reduseres. I dag har etaten altfor mange mål og oppgaver, sier Oktay Dahl.

Les hele saken på VG Nett her.