I medlemsmagasinet Muligheter nr. 8-2009 presenteres de 13 i et intervju på side 6-12. Magasinet havner i postkassen til Høyres medlemmer denne uken.

Frank Bakke Jensen (44)
Fra: Båtsfjord kommune, Finnmark
Meritter: kommunestyret tre perioder, ordfører Båtsfjord én periode, gruppeleder fylket én periode
Sivilstatus: gift
Barn: 2 (14 og 24 år)
Brenner for: næring og utvikling, like muligheter på egne premisser, å slippe løs de gode kreftene i samfunnet, ta i bruk hele Norge

Siri A. Meling (46)
Fra: Eigersund, Rogaland
Meritter: Rogaland fylkesting, fylkesutvalg og adm.utvalg (1999-2001), leder av Eigersund Høyre (1999-2005), stortingsrepr. (2001-2005), leder av Rogaland Høyre (2006-), 1. vara til Stortinget (2005-2009)
Sivilstatus: ugift. Barn: 2 (15 og 14 år)
Brenner for: verdiskaping, energi- og miljøpolitikk

Arve Kambe (34)
Fra: Haugesund, Rogaland
Meritter: gruppeleder bystyret siden 2003, formannskap og bystyre siden 1999
Sivilstatus: gift. Barn: snart 2 (18 mnd. + nr. 2 på vei)
Brenner for: næringspolitikk og et sosialt motivert Høyre

Bjørn Lødemel (51)
Fra: Hornindal, Sogn og Fjordane
Meritter: kommunestyret fra 1991, ordfører fra 1995, sentralstyret fra 2005
Sivilstatus: gift. Barn: 4 (27, 23, 17 og 11 år)
Brenner for: samferdsel, trygge lokalsamfunn, frivillighet og helse

Anders B. Werp (47)
Fra: Øvre Eiker, Buskerud
Meritter: leder øvre Eiker Høyre, leder Buskerud Høyre i 10 år, Høyres sentralstyre i 10 år, fylkestinget i 8 år, kommunestyret i 14 år og ordfører i 10 år
Sivilstatus: samboer. Barn: 1 (5 mnd.)
Brenner for: trygghet i samfunnet, kunnskap i skolene, positive og selvstendige holdninger hos neste generasjon

Ingjerd Schou (54)
Fra: Spydeberg, østfold
Meritter: kommunestyret, fylkesting, storting, regjering
Sivilstatus: gift. Barn: 3 (30, 29 og 19 år)
Brenner for: samferdsel m/E18 og dobbeltspor til EU og helse (nytt sykehus Østfold)

Sylvi Graham (57)
Fra: Oppegård, Akershus
Meritter: medlem av oppegård kommunestyre (siden 1980). Ordfører (siden 1995). Statssekretær i ud (2004–2005), leder i KS Akershus (siden 2007–), 2. vara til Stortinget (2005–2009)
Sivilstatus: gift. Barn: 2 + ett barnebarn
Brenner for: dobbeltsporet oslo–Ski, verdens beste skole!

Svein Harberg (51)
Fra: Grimstad, Aust-Agder
Meritter: kommunestyret (1995–2007), ordfører (2003–2007), fylkestinget (2003–2009), fylkesleder og i sentralstyret (2001–)
Sivilstatus: gift. Barn: 4 (19, 10, 10 og 9 år)
Brenner for: barn, unge, frivillighet, lokalt selvstyre

Michael Tetzschner (55)
Fra: Oslo
Meritter: oslo bystyre, byrådsleder (2989-1991), leder Oslo Høyre
Sivilstatus: samboer.
Barn: 4 (28, 21, 18 og 16 år)
Brenner for: personvern og rettssikkerhet

Lars Myraune (65)
Fra: Frosta, Nord-trøndelag
Meritter: ordfører (2003–2009)
Sivilstatus: gift . Barn: 4 (39, 37, 32 og 23 år)
Brenner for: Høyres politikk, ungdom og utdannelse, muligheter for jobb utenfor oslo

Nikolai Astrup (31)
Fra: Oslo
Meritter: nestleder oslo Høyre, leder Høyres Eu-utvalg,
byrådssekretær i oslo
Sivilstatus: gift
Brenner for: Eu-medlemskap, frihet, ansvar og mangfold

Henning Warloe (48)
Fra: Bergen, Hordaland
Meritter: finansbyråd (2003–2008), kultur-, nærings- og idrettbyråd (2007–2009)
Sivilstatus: ugift
Brenner for: gründere

Torbjørn Røe Isaksen (31)
Fra: Telemark
Meritter: leder av telemark unge Høyre (1998–2004), medlem av Porsgrunn bystyre (1999-2003, 2008-) medlem av Høyres sentralstyre (2004–), leder av unge Høyres landsforbund (2004–2008), medlem av Høyres arbeidsutvalg (2004–2006)
Sivilstatus: samboer
Brenner for: kvalitet i skolen

Liste over samtlige stortingsrepresentanter for Høyre finner du her.

Les mer om komitéfordelingen her